Dosvědčte jim to. Máme pro vás přehled, jaká je role svědka na svatbě

Svědkové jsou u svatebního obřadu skoro tak důležití, jako samotní snoubenci. Jejich přítomnost vyžaduje zákon k tomu, aby vůbec uznal uzavření manželství za platné. Jaké jsou ale jejich úkoly podle práva a podle tradice?

Úkoly svatebního svědka
Modernloveceremonies.com.au, foto James Simmons

Svědkem bývá obvykle někdo blízký snoubencům, může to být sourozenec, jiný příbuzný nebo dobrý kamarád. Pohlaví nehraje roli, ženich může mít svědkyni a nevěsta svědka. Není dokonce vyloučeno, aby to byl naprosto kdokoliv, dokonce i náhodný kolemjdoucí.

Role svědka na svatbě je projevem důvěry a dotyčného to obvykle potěší. Může to ale vyvolat i lehkou nejistotu, pokud jde o všechny požadavky, které na svědkovi leží. Pojďme si proto projít hlavní úkoly svědka, abyste se této role zhostili se ctí.

Svědek a zákon

Z hlediska práva má svědek jedinou úlohu, a to potvrdit právoplatnost uzavřeného manželství. Proto musí mít nejméně 18 let a být osobně přítomen při obřadu. Regulérnost uzavření sňatku potvrzuje svým podpisem do protokolu o uzavření manželství. Tím úřední role svědka na svatbě končí.

Svědek na svatbě
Chelseywisephotography.com

Zákon vyžaduje svědky dva, jednoho ze strany ženicha, jednoho ze strany nevěsty. Aby mohli řádné dohlédnout na průběh uzavření sňatku, stojí buď přímo za snoubenci, stojí nebo sedí na samostatných místech poblíž ženicha a nevěsty.

Svou identitu potvrzuje svědek předložením občanského průkazu matrikářce před zahájením obřadu – nezapomeňte si proto doklady, aby snoubenci nemuseli na poslední chvíli losovat z přítomných hostů náhradního svědka! Často je na matrikách zvykem, že jeden ze svědků vybere a matrikářce předá také doklady novomanželů.

Svědek a tradice před svatbou

Z pohledu tradice se toho ale mezi úkoly svatebního svědka najde mnohem víc. Na tom, co přesně bude pozice svědka obnášet ve vašem konkrétním případě, je nejlepší se předem domluvit se snoubenci.

Obecně ale platí, že svědek je jakousi pravou rukou snoubenců. Hlavně svědkyně – nejlepší kamarádka nevěsty se může zapojit do mnoha přípravných fází. Jako osoba, které nejspíš důvěřujete, vám může být k ruce při výběru svatebního tématu, barev, květin a dekorací. Neměla by chybět při výběru a zkoušení svatebních šatů a doplňků.

Svědkyně nevěsty na svatbě
Livingly.com

A samozřejmě bude u toho, když se budete hroutit nebo šílet ze všech těch možností a nápadů, aby vás podpořila a pomohla vám udržet zdravý rozum.

Od svědků se také očekává, že pro nevěstu a ženicha zorganizují rozlučku se svobodou – nebo aspoň pomůžou s její realizací. Tady ale doporučujeme domluvit se se snoubenci, jaká má být podle nich míra zapojení a role svědků, jak si představují samotnou rozlučku, a respektovat jejich povahu.

Svědek a tradice během dne D

Svědek nebo svědkyně nevěsty je s ní zpravidla od samého rána a opět pomáhá s přípravami, doprovází ji při líčení a česání a asistuje při oblékání. Po celý den je jí pak při ruce, kdykoliv nevěsta něco potřebuje, hlídá jí kabelku a má po ruce základní nutné potřeby, jako je kapesník, balzám na rty, náhradní punčochy nebo kosmetická taštička, kdyby něco.

TIP: Buďte supersvědek a nalijte nevěstě sklenku šampaňského pro uklidnění nervů. A dohlížejte také na to, aby se najedla! Zdá se to jako maličkost, ale asi nikdo nechce, aby se nevěstě v kritické chvíli udělalo špatně z hladu, nebo na ni o to víc působila alkoholická posila.

Role svědka na svatbě
Shefinds.com

Svědek ženicha podle tradice až do obřadu opatruje snubní prsteny. Je tím, kdo tradičně pronáší po tatínkovi nevěsty svatební proslov a přípitek. A měl by se také starat o to, aby hosté neměli prázdné sklenky. Velmi důležitým úkolem svědka bývá často také jménem novomanželů pohlídat finance: zajistit, aby byla uhrazena svatební hostina a další náklady, které se neplatily předem nebo nebudou hrazeny převodem na účet, popř. převzít fakturu.

Role svědka na svatbě zahrnuje také asistenci hostům. Oba svědkové mohou pomáhat s průběhem svatebního dne, zejména, když nemáte svatební koordinátorku. Navigují lidi, kam jít a kam se posadit, upozorňují, když se chystá nějaká tradiční svatební činnost, jako krájení dortu nebo první tanec, a radí, když má někdo nějaký problém či dotaz.

Proslov svědka na svatbě
Cbc.ca

Mohou se starat i o svatební zábavu: moderovat svatební den, organizovat svatební hry nebo číst svatební blahopřání.

Rozporuplnou tradicí je únos nevěsty, který případně může pomoci provést svědek ženicha s jeho kamarády. Pokud je domluvený a trvá jen krátce, může být zpestřením dne, ale také může vyvolat rozpaky a rozladění jak hostů, tak i novomanželů. Tady tedy našlapujte opatrně. Předem si zjistěte, jak se k němu novomanželé staví a zorganizujte ho velmi pečlivě tak, aby nepřítomnost nevěsty netrvala dlouho.

Role svědka vyžaduje, aby byl vidět

Svědek je tedy významnou postavou na svatbě. Komunikuje a je k dispozici jak novomanželům, tak jejich hostům. I proto bývá často výrazněji označen. Muž bude mít obvykle podobnou korsáž jako ženich a žena kytičku odpovídající té nevěstině. Mohou mít také speciální „svědkovský“ vývazek, o něco větší a zdobnější, než mají ostatní svatebčané.

Dress code svědka pak velí obléknout se slavnostně, ale nesmí zastínit nevěstu a ženicha. Pokud kladete důraz na design a dress code hostů, požádejte i svědky, aby se spolu barevně sladili.

Významu role svědka na svatbě odpovídá také významné místo u svatební tabule, sedí totiž hned vedle rodičů, popř. rovnou novomanželů.

TIP pro snoubence: Úloha svatebního svědka je čestná, nikdo nečeká, že za ni budete platit. Někdo ale rád svým svědkům poděkuje drobným dárečkem. Pozornost potěší a bude jim připomínat den, který byl, co do zodpovědnosti, důležitý i pro ně.

Svědci na svatbě
Bridalguide.com

Zdroj úvodní fotografie: Theweddingplaybook.com

Leave a Reply
Your email address will not be published. *

Click on the background to close