Jak posadit hosty na svatbě, abyste vyhověli etiketě i mezilidským vztahům?

Svatba je bezesporu výjimečný den nejen pro ženicha a nevěstu, ale také pro příbuzné, přátele a známé. Všichni chtějí, aby to byl krásný den plný radosti, dobrého jídla a příjemné atmosféry. Jak toho docílit? Základní pravidlo zní: nedejte konfliktům šanci!

V tomto článku se budeme zabývat svatebními tradicemi obvyklými v křesťanských zemích a obecně rozšířenými svatebními zvyklostmi a také řešeními, která jsou možná méně obvyklá, ale velmi účinná.

Kde se sejdeme?

Při obřadu v kostele nebo v obřadní síni se hosté obvykle sejdou a usadí nebo postaví poprvé podle etikety. Obřadu se účastní hosté, kteří dostali pozvánku k účasti na obřadu. Dbejte na to, aby počet hostů z obou stran byl přibližně stejný.

Už zde začíná působit pravidlo krevní linie. Představte si oltář v kostele a před ním – zády k vám stojí nevěsta a po její pravé ruce ženich. Strana nevěsty pro usazení hostí je tedy ta levá při pohledu od vchodu k oltáři. Opačná strana je určena pro hosty ze strany ženicha.

První lavice nebo židle v obřadní síni bývají označeny stuhou nebo květinovou výzdobou. Do takto vyzdobených lavic se usazují hosté v pořadí: nejblíž k nevěstě její rodiče – matka a otec, za nimi sourozenci, za nimi prarodiče, případně praprarodiče.

V další řadě teta a strýc, bratranci, nevlastní sourozenci a vzdálenější členové rodiny. Všichni tito hosté by měli být uvedeni na svá místa organizátory svatby. Na straně nevěsty je nutné také nechat volné místo pro rodiče, který ji doprovází k oltáři. Matka nevěsty si podle etikety sedá poslední, až když už jsou všichni hosté usazeni na svých místech a čekají. Usazení matky nevěsty znamená, že nevěsta přichází.

To samé pořadí platí pro stranu ženicha. Jen s tím rozdílem, že matka ženicha sedí, jako všichni ostatní hosté, od začátku obřadu na svém místě. Za rodinou sedí přátelé a známí, buď podle dohodnutého zasedacího pořádku, nebo tak jak se sami rozhodnou.

Rozvedení rodiče a jejich partneři

Ano, to by mohl být problém. Určitě se chcete vyhnout nepříjemnému napětí, a proto je lépe předem prodiskutovat způsob, jak budou partneři rodičů usazeni. Tady pomůže spíše než etiketa – znalost rodinných vztahů.

Ideální je posadit jednoho do první a druhého do druhé řady. Pokud trvají na tom, že chtějí sedět spolu – i to se dá vyřešit. Záleží na vztazích mezi rozvedenými partnery, ale může pomoci, pokud jeden pár sedí v první řadě co nejblíže k nevěstě či ženichovi, potom následují děti či prarodiče a druhý pár sedí na vzdálenějším konci první řady.

Zasedací pořádek na svatební hostině

Hosty, kteří obdrželi pozvánku i na hostinu, usazujeme podle tradice mísení rodin. Jedním ze smyslů svatby bylo a je i to, aby se rodiny vzájemně poznaly a navázaly dobré vztahy. Dříve se tímto aktem rozšiřoval kmen a spojovaly rodové linie.  I v dnešní době je dobré znát své příbuzné.

Opět dbáme na to, aby počet hostí byl z obou stran přibližně stejný a celkový počet hostí by měl být sudý.

Na hostině se stoly obvykle označují čísly nebo písmeny. U větších až velkých svateb je vhodné vyvěsit zasedací pořádek na viditelné místo. Stoly zřetelně označit čísly nebo písmeny, tak aby nemohlo dojít k pochybnostem, o jaký stůl se jedná.

Dále dát na každé místo jmenovku, případně položit na stůl seznam jmen a co je vůbec nejlepší, připravit pro každého hosta, malou kopii velkého zasedacího pořádku. Pomáhá to nejen k orientaci, ale také k navazování vztahů.

Hlavním stolem je ten, u kterého budou sedět novomanželé. Hlavní stůl musí být umístěn tak, aby za zády novomanželů byla zeď a oni měli výhled na celou místnost i na vchodové dveře.

Počet hostů a velikost místnosti rozhoduje o tvaru i počtu stolů. Stoly mohou být sestaveny do písmene T nebo U nebo I, případně může být v čele hlavní stůl a dále kulaté stoly různých velikostí.

Pro rozsazení hostí platí, že u hlavního stolu sedí ženich a po jeho pravici nevěsta. Vedle ženicha sedí matka nevěsty a vedle ní otec nevěsty, vedle něho svědkyně nebo svědek nevěsty. Po pravé straně nevěsty sedí otec ženicha, vedle něho matka ženicha a vedle ní svědek či svědkyně ženicha.

Dále se řídíme pravidly, že společensky významnější hosté sedí blíž k novomanželům, tak aby seděly zády ke stěně a měli výhled do prostoru. Také platí, že manželé nesedí spolu a držíme se pravidla střídání pohlaví:  muž-žena-muž-žena.

Děti na svatební hostině

Nejlepším řešením je zorganizovat pro děti hlídání a samostatné sezení nebo místnost. Není-li to možné, počítáme při sestavování zasedacího pořádku s tím, že děti budou sedět se svými rodiči. Tady máme na mysli malé děti. Pro větší může být naopak velmi zábavné sedět odděleně od rodičů.

Teta Agáta a další

Máte-li v rodině nezdolné pesimisty nebo příbuzné, kteří si svůj názor na cokoli hájí až neuvěřitelně sveřepě, ale pozvat na svatbu je chcete nebo musíte, svolejte rodinou radu. Poraďte se, jak zajistit, aby vše dopadlo dobře. Na každého něco platí, jen přijít na to, co nebo kdo. Společně se vám to určitě podaří.

Při plánování vám také pomůže nakreslit si plán místnosti, umístění stolů a vepisovat jednotlivá jména a ladit a ladit, jak by to mohlo být.

Dobře usazení hosté ocení, že jste o svém velkém dnu mysleli také na ně a nálada na svatbě bude nezapomenutelná.

 

 

Zdroj: Unsplash.com, smartdraw.com, chovani.eu

  1. Je hodně proti etiketě pokud by nevěsta a ženich seděli v čele stolu samostatně? Jde o to, že ani já ani partner nemame už tatínky a nechceme na tyto místa usazovat nekoho jiného a je to v čele stolu. Takže nás napadlo že by stoly byly ve tvaru U s tím, že by se zbytek rodiny (maminky) usadil na bok. Nebo případně kulaté stoly,kde by opět v čele byl pouze ženich s nevěstou?

    1. Dobrý den, svatba je čistě váš den. Tato pravidla platí pro velké formální události, pro běžnou svatbu slouží jako inspirace a vodítko. Vždy záleží také na konkrétním složení hostů. Všeobecná spokojenost vás i hostů je nejdůležitější. Proto se neobávejte a sestavte si zasedací pořádek tak, aby vyhovoval právě vám.

Leave a Reply
Your email address will not be published. *

Click on the background to close