Se změnou příjmení musíte vyměnit i doklady a ohlásit vše úřadům. My víme, jak na to!

Svatba, to není jen krásný den na oslavu vaší lásky. Nese s sebou také nějaké ty právní důsledky. Pokud po ní změníte příjmení nebo trvalé bydliště, musíte si například vyměnit všechny doklady. Což znamená několikatýdenní maraton po úřadech. Proto vám teď přinášíme přehled toho, kam a kdy musíte zajít, abyste měli vše v pořádku a vyhnuli se úřednímu popotahování.

Protože se rodinný stav nezapisuje povinně do občanky, pokud si ponecháte své rodné příjmení a neměníte ani bydliště, nic z toho, o čem je tento článek, se vás netýká. Stále je ale tradičnější, že ženy si po svatbě berou příjmení svého muže, a tak si všechny úřady musí oběhat. A to poté, co jedno úřední kolečko jste už absolvovali před svatbou. Takže, co vše si musíte po sňatku změnit?

V prvé řadě osobní doklady, jako je občanský průkaz, pas, řidičský průkaz.

Máte-li auto, musíte změnu nahlásit registru vozidel, vlastníci nemovitosti by měli pro jistotu informovat katastrální úřad. Živnostníci nesmí zapomenout na živnostenský úřad, správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu, finanční úřad. Kdo má družstevní byt, musí změnu ohlásit družstvu.

Pak jsou tu banky, pojišťovny, spořitelny, dodavatelé energií, pronajimatel bytu, mobilní operátor, zaměstnavatel, lékaři, knihovna, karta na MHD či vlak. Dobré je aktualizovat si jméno i u obchodníků, u nichž máte věrnostní karty, informovat různé členské organizace a kluby, popř. si zajistit přeposílání pošty. Točí se vám hlava? Nakonec zjistíte, že to není až tak těžké, některé instituce jako třeba doktoři nebo knihovna počkají, nejdůležitejší jsou úřední věci a pak ty, které by mohly způsobit potíže v běžném životě, jako banka či vše, co se točí kolem střechy nad hlavou.

Podívejme se teď podrobněji na jednotlivé položky.

Občanský průkaz

Občanka dostane nafrak hned při svatbě, kdy vám v případě změny jména či bydliště úředník matriky odstřihne rožek dokladu. Měníte-li obojí, budete mít odstřižené rožky dva. Doklad tím ale nepozbývá platnosti, nadále ho můžete používat, navíc k němu dostanete potvrzení o změně příslušných skutečností. A musíte si zažádat o nový.

Kdy: žádost musíte podat do 15 dnů od obdržení oddacího listu

Kde: občanské průkazy vydávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností; v Praze jsou to obecní úřady jednotlivých městských částí, v Plzni, Brně, Ostravě a dalších statutárních městech magistráty; není nutno podávat žádost v místě trvalého bydliště, tedy můžete kdekoliv

S sebou: starý OP a oddací list

Správní poplatek: stačí-li vám vyhotovení ve standardní lhůtě 30 dní, tak je zdarma; ve zkrácených lhůtách za poplatek (5 dní za 500 Kč, 24 hodin za 1000 Kč)

Lhůta na vydání dokladu: 30 dnů, zkrácené lhůty 5 dní nebo 24 hodin (v posledním případě si jej musíte vyzvednout přímo na Ministerstvu vnitra)

Zažádat o změnu dokladu i vyzvednout si jej musíte osobně. Úředník s vámi na místě vyplní veškeré údaje, není tedy třeba vypisovat žádný formulář, také rovnou pořídí fotografii, takže ani tu nemusíte nosit.

Řidičský průkaz

Vydávání řidičáků se od 1. 7. 2018 zjednodušilo a systém se sjednotil s ostatními doklady. To znamená, že už nemusíte nosit papírovou fotku a stejně jako občanku ho pořídíte kdekoliv. Pozor ale, lhůta pro nahlášení změny je zde nejkratší ze všech dokladů!

Kdy: žádost o nový doklad musíte podat už do 5 dnů od změny

Kde: nyní nově na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností, bez ohledu na trvalé bydliště; pro statutární města a v tomto případě i Prahu to zpravidla zajišťují odbory dopravy na magistrátech

S sebou: starý ŘP a pokud jste si už stihli vyřídit, tak nový občanský průkaz, nebo starou občanku a oddací list

Správní poplatek: 200 Kč při standardní lhůtě; 700 Kč za expresní vydání dokladu

Lhůta na vydání dokladu: běžně 20 dnů, zrychlená lhůta za příplatek je 5 pracovních dnů

Nové řidičáky už neobsahují údaj o trvalém bydlišti, takže v případě stěhování jej nemusíte měnit.

Cestovní pas

Pas musíte změnit jen v případě, že máte nové příjmení. Adresa zde totiž uvedena není, takže při změně trvalého bydliště váš pas stále platí. Příjemné je, že lhůta pro vyřízení nového dokladu je nejdelší a po celou tu dobu je pas platný, takže se starým pasem stihnete ještě i svatební cestu.

Kdy: o nový doklad si zažádejte do 3 měsíců od změny jména

Kde: u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností; v Praze jsou to obecní úřady jednotlivých městských částí, ve statutárních městech magistráty; není nutno podávat žádost v místě trvalého bydliště

S sebou: starý pas, novou občanku

Správní poplatek: 600 Kč; při zrychleném vydání 3000 Kč nebo 6000 Kč

Lhůta na vydání dokladu: 30 dnů, zkrácené lhůty 5 dní (za 3000 Kč) nebo 24 hodin (za 6000 Kč, v tomto případě si pro něj musíte zajet na Ministerstvo vnitra)

Tak jako u ostatních dokladů nemusíte nosit fotku, tu pořídí úředník na přepážce, stejně jako otisk prstu. Vyplní i příslušné údaje, odpadá tedy vypisování formulářů předem.

Ohlášení změn

Kromě výměny osobních dokladů musíte o změně takového zásadního údaje, jako je příjmení či bydliště, informovat různé úřady.

Centrální registr vozidel:

Týká se vás to, pokud máte auto. Úřad provede změnu v malém i velkém techničáku. Žádost o změnu údajů musíte podat do 10 pracovních dnů od změny údajů u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. S sebou musíte mít občanský průkaz, oddací list, popř. doklad o změně bydliště, velký i malý technický průkaz k autu a vyplněný formulář, který bývá k dispozici na místě. Správní poplatek je 50 Kč a změna se provede na počkání.

Zdravotní pojišťovna:

O změně příjmení či adresy je musíte informovat, a to do 30 dnů na kterékoliv pobočce vaší pojišťovny. Vydají vám novou kartičku pojištěnce.

Sociální zabezpečení:

Jste-li zaměstnanci, změnu za vás ohlásí váš zaměstnavatel. Pokud podnikáte, změnu se úřad dozví z evidence obyvatel, ale pro jistotu je vhodné ji nahlásit, nejlépe prostřednictvím živnostenského úřadu, kam si půjdete pro nový živnostenský list (výpis z živnostenského rejstříku).

Živnostenský úřad:

Bude zajímat podnikatele. I tento úřad je napojen na evidenci obyvatel, změny tedy nemusíte přímo hlásit. Pokud už se pro to rozhodnete, tak platí lhůta 15 dnů. Měli byste si v každém případě zajít pro nový výpis z živnostenského rejstříku, vydají vám ho za 100 Kč na libovolném živnostenském úřadě, a to na počkání. Výhodou je, že zde ohlášené změny se dostanou i na správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu a finanční úřad. Skvělé, že?

Katastrální úřad:

Jste-li vlastníkem nemovitosti, jste evidování v katastru. Při změně jména nebo bydliště sice nemáte povinnost změny ohlašovat, protože i katastr získává údaje z evidence obyvatel, takže by měl být informován, přesto pro klid v duši jim můžete pro jistotu příležitostně zavolat.

Různé další instituce:

Na co dál nezapomenout? Už jsme zmínili dodavatele energií, pronajimatele bytu, družstvo, pokud máte družstevní byt, zaměstnavatele, mobilního operátora, pojišťovny, banky, SIPO, karty na MHD, vlak či autobus… Zde platí, že pravidla pro provedení změny jsou v každé instituci nastavena jinak, proto je nejlepší se podívat na jejich web nebo zavolat na klientskou linku, kde vám poradí.

V případě banky je nejrychlejší zajít rovnou na pobočku. Dbejte na to, aby úředník změnil vaše jméno nejen v rámci účtu, ale i v elektronickém bankovnictví, některé banky na to mají samostatné formuláře.

Ke změně údajů u těchto institucí obvykle postačí nová občanka. Lhůty pro nahlášení změny nejsou stanoveny, ale vyplatí se udělat to co nejdříve, aby nedošlo k nějakým komplikacím.

Samostatnou kapitolou je pošta. Pokud měníte adresu, je dobré požádat o tzv. dosílku, kdy vám po určitou dobu budou přeposílat poštu z původní adresy na novou. Vyřídíte to osobně na kterékoliv poště a zaplatíte 200 Kč za měsíc. V případě změny jména pak když vás pošťák nezastihne doma nezbývá, než si jít pro zásilku na poštu s novou občankou i s oddacím listem (a doufat v dobrou náladu úředníka za přepážkou), nebo si nechat znovu doručit domů, kde se doklady nepředkládají. Aby vám všechny zásilky došly, nechte si na schránce po nějakou dobu původní i nové příjmení.

Další drobnosti nakonec

Když už máte vyřízeno vše neodkladné, můžete si nechat vystavit také nové věrnostní kartičky v obchodech, obzvlášť tam, kde si necháváte posílat propagační materiály poštou. Samozřejmě nezapomeňte na předplatné časopisů a novin, nebo pokud máte předplacené posílání nějakého jiného zboží. Změňte si jméno/adresu také v různých organizacích a klubech, jichž jste členy (fitko, Knižní klub, Sokol, knihovna apod.). Máte-li děti, informujte o novém příjmení jejich učitele a lékaře.

Změnu postupně nahlaste i svým obchodním partnerům, klientům v práci, vzdálenějším známým… Nové jméno si jistě hrdě dáte na zvonek. A po tomto úředním a ohlašovacím běsnění už rozhodně nebudete moci říct, že si na nové příjmení nemůžete zvyknout!

 

Zdroj: Unsplash.com a redakce

Leave a Reply
Your email address will not be published. *

Click on the background to close