Předmanželská smlouva – ano či ne? Přehledný průvodce úmluvou, která vám může ušetřit horké chvilky

Ačkoliv jste zřejmě právě opojení láskou a máte pocit, že řešit v takovéto romantické chvíli rozdělení majetku se prostě nehodí, zkušenosti z praxe ukazují, že jsou případy, kdy je předmanželská smlouva velice důležitá. Tento právní dokument vám totiž do budoucna pomůže předejít mnoha komplikacím a zabránit vzniku nejedené vrásky. Pokud o sepsání smlouvy uvažujete, v článku se dozvíte vše podstatné. A jestli vás toto téma zatím nenapadlo, třeba zjistíte, že by pro vás mohla být užitečná.

Uzavření manželství přináší řadu právních důsledků. Vedle případné změny jména je to také vznik určitého majetkového společenství mezi vámi dvěma. Ze zákona vzniká tzv. společné jmění manželů, kdy oba manželé vlastní společně a stejným dílem veškerý majetek, který jeden z nich nebo oba společně získali během manželství. Existují výjimky, jako třeba věci pro osobní potřebu jen jednoho z manželů (třeba zubní kartáček je jen a jen váš) nebo věci, které jeden z manželů dostal darem či je zdědil. Další výjimky vám objasní Wikipedie nebo kterýkoliv právník či student práv.

A teď pozor, do společného jmění patří i dluhy vzniklé v době trvání manželství, i kdyby je nadělal jen jeden z manželů. A to je hned situace, kdy se už vyplatí upravit majetkové vztahy.

Kdy je dobré uzavřít předmanželskou smlouvu

Jak už jsme naznačili, předmanželská smlouva ochrání rodinu od exekuce v případě dluhů jednoho z manželů. Upravit majetek je tedy vhodné, když víte, že jeden z vás podniká nebo se k tomu chystá, popř. je společníkem obchodní společnosti, kde ručí svým majetkem a hrozí mu tedy potenciálně finanční potíže.

Další důvody, proč lidé předmanželskou smlouvu uzavírají jsou:

 • vyloučit odpovědnost za již existující dluhy jednoho ze snoubenců
 • předejít majetkovým tahanicím při rozvodu (často po předchozích špatných zkušenostech)
 • uchránit majetek pro děti z předchozího manželství
 • výrazné majetkové rozdíly snoubenců
 • snaha o spravedlivý podíl na majetku – v případě rozšíření společného jmění (o tom ještě bude řeč)

Jaké máte možnosti úpravy majetku

Zákon nabízí hned několik možností, jak můžete své majetkové vztahy upravit. Společný majetek lze zúžit, vyhradit vznik společného jmění až ke dni zániku manželství, nastavit režim zcela odděleného majetku, nebo společné jmění naopak rozšířit.

1. Zúžení společného jmění manželů

V tomto případě si smlouvou upravíte, že společné jmění manželů vznikne, ale nebude v něm např. dům nebo auto a další přesně vyjmenovaný majetek.

2. Režim oddělených jmění

Společné jmění manželů vůbec nevznikne, každý z vás bude mít stále svůj vlastní majetek, s kterým si bude sám hospodařit. Pokud si koupíte něco společně, budete to mít v podílovém spoluvlastnictví, třeba jako byste si to koupili spolu se sourozencem.

3. Vyhrazení vzniku společného jmění manželů ke dni zániku manželství

Společné jmění manželů po dobu trvání manželství neexistuje. Vznikne až v případě konce manželství, ať už úmrtím nebo rozvodem, a potom se taky musí vypořádat jako každé jiné společné jmění. Proto je tato možnost nejméně využívaná ze všech.

Může být ale řešením pro podnikatele, který během manželství chrání rodinu tím, že svůj majetek oddělil, ale při rozvodu se mu nestane, co hrozí v předchozích dvou variantách – že druhý z manželů shrábne vše a opuštěnému podnikateli zbudou jen oči pro pláč. Tady se budou muset rozdělit…

4. Rozšíření společného jmění manželů

Společné jmění můžete chtít rozšířit např. o dům, který je sice napsaný jen na jednoho z vás, ale druhý do něj hodně investoval (nebo se k tomu chystá) a je tedy spravedlivé, aby byl také jeho.

Jaké musí mít předmanželská smlouva náležitosti

Nejdůležitější náležitostí této smlouvy je její forma, a tou je notářský zápis.

Smlouva se také musí týkat výlučně majetku, nelze v ní upravit např. styk s dětmi po rozvodu, ale ani stanovit podmínky pro majetkové vypořádání (jako je např. nevěra, určité zaměstnání apod.).

Smlouva musí obsahovat:

 • místo, den, měsíc a rok sepsání
 • jméno, příjmení a sídlo notáře, před kterým smlouva vzniká
 • jméno, příjmení, bydliště a datum narození účastníků
 • prohlášení snoubenců, že jsou způsobilí samostatně právně jednat
 • potvrzení, že byla notáři prokázána totožnost účastníků
 • vlastní obsah smlouvy – tedy jak konkrétně upravujete vaše majetkové vztahy
 • údaj o tom, že byl notářský zápis po přečtení účastníky schválen
 • podpisy účastníků
 • otisk úředního razítka a podpis notáře

Vše o uzavření předmanželské smlouvy

Předmanželskou smlouvu obvykle uzavírají snoubenci před vznikem manželství. Platit začne okamžikem uzavření sňatku. Pokud je to váš případ, musíte poté ještě dodatečně notáři předložit oddací list.

Smlouvu ale můžete uzavřít i kdykoliv později během trvání manželství. V tom případě se samozřejmě oddací list předkládá hned při sepsání smlouvy. Dopady této úpravy ale nastanou až od okamžiku jejího uzavření, nemůže tedy platit např. pro dluhy, které už máte.

Smlouvu musíte vždy uzavírat před notářem.

Je výhodné smlouvu zapsat do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, který vede Notářská komora. Jen po zápisu totiž smlouva platí pro každého, bez ohledu na to, zda o ní věděl nebo ne. Pokud byste ji zapsat nenechali, platila by pouze pro lidi, kteří o ní prokazatelně věděli. Seznam je volně dostupný na webu Notářské komory.

Týká-li se smlouva nějaké nemovitosti, je nutné ji také zapsat do Katastru nemovitostí.

Smlouvu a její obsah můžete kdykoliv změnit nebo zrušit.

Kolik to stojí

Odměna notáři se v tomto případě řídí hodnotou majetku, o který jde. Určí se procentem z celkové částky. Tak například, je-li hodnota majetku půl milionu korun, pak notáři zaplatíte 4114 Kč včetně DPH.

Jestliže se rozhodnete uzavřít smlouvu jen tak pro jistotu, bez uvedení konkrétního majetku a tedy bez údaje, z něhož by se dala odměna odvodit, dostane notář paušální částku 3630 Kč včetně DPH.

K tomu se platí se také Notářské komoře za zápis do neveřejné evidence listin o manželském majetkovém režimu (200 Kč) a do veřejného Seznamu listin o manželském majetkovém režimu (400 Kč). Pokud byste chtěli do veřejného Seznamu zapsat smlouvu dodatečně, zaplatíte 1000 Kč.

 

Zdroje informací: nkcr.cz, epravo.cz, notarkavhradci.cz

Zdroj fotografií: pixabay.com

Leave a Reply
Your email address will not be published. *

Click on the background to close